Aktuality

Stanovisko k zrušeniu Rally Bratislava

Rally komisia SAMŠ s ľútosťou prijala správu organizátora o zrušení podujatia Rally Bratislava 2011.
Zaoberala sa dopadom zrušenia tejto súťaže na oba naše tohoročné seriály v automobilových súťažiach a prijala nasledovné stanovisko:

1) DMACK Tyres RALLY 2011 – zrušené podujatia sa nebude nahrádzať, nakoľko počet podujatí je dostatočný. V roku 2011 sa v Majstrovstvách Slovenska v rally aj napriek zrušenej Bratislave uskutoční 6 podujatí (Eger Rallye, Rally Prešov, Rally Tríbeč, Rally Lubeník, Rally Rzeszow a Rally Košice). Keďže egerská, rzeszowská a košická súťaž sú dvojetapové budú do hodnotenia seriálu samostatne započítané výsledky 9 súťažných dní, čo podľa Ročenky SAMŠ umožní na konci sezóny započítavať do záverečného hodnotenia seriálu sedem najlepších výsledkov.

2) Slovenský Rally Pohár 2011 – tu je situácia zložitejšia. Podujatia SRP sa jazdia len na území Slovenska, preto po zrušení Rally Bratislava ostali v kalendári zaradené len 4 slovenské súťaže. Po dohode s organizátorom 37.  Rally Košice, bude na tejto súťaži Slovenský Rally Pohár zaradený do programu oboch súťažných dní, takže do hodnotenia seriálu SRP sa budú započítavať výsledky celkovo z piatich súťažných dní.
Rally komisia SAMŠ sa bude v priebehu augusta ešte touto skutočnosťou zaoberať a do 30.8.2011 oznámi, či sa jej podarilo zabezpečiť náhradné podujatie.


Gabriela Szczeczinová
RK SAMŠ
<< späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   rollyweb