Aktuality

Predbežný kalendár MSR v rally 2012

Prinášame zatiaľ predbežný kalendár Majstrovstiev Slovenskej republiky v rally 2012.

 

13.4 - 14.04      Rally Prešov

25. - 26.05        Rally Tríbeč

29. - 30.06        Rally Lubeník

10. - 11.08        Rajd Rzeszowski

07. - 08.09        Rally Košice

05. - 06.10        Rally Rožňava (?)

09. - 10.11        Rally Bratislava (nový organizátor)

 

Kalendár SRP by mal byť totožný s kalendárom MSR okrem Rajdu Rzeszowského. Ten by mal byť pre SRP pravdepodobne nahradený samostatným podujatím SRP, avšak o jeho zaradení sa ešte jedná.

Gabriela Szczeczinová
Rally komisia SAMŠ<< späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   rollyweb