Aktuality

Kalendár Majstrovstiev SR v rally a Slovenského Rally Pohára 2012

Sezóna automobilových súťaží 2012 nám už klope na dvere. Na jej kontúrach sa usilovne pracovalo v priebehu uplynulých troch mesiacov a nebolo to práce jednoduchá, lebo nová sezóna prináša so sebou viaceré zmeny, najmä v oblasti techniky. V nasledujúcich dňoch budeme o nich postupne informovať, zverejníme aj kompletné znenie všetkých športových a technických predpisov a prinesieme aj podrobné informácie o pripravovaných školeniach a testovaniach súťažných vozidiel.

Majstrovstvá Slovenska v rally 2012
Kalendár Majstrovstiev Slovenska v rally 2012 pozostáva zo siedmych podujatí. Na rozdiel od minulých rokov sezóna odštartuje na domácom podujatí Rally Prešov, v nezvyčajnom termíne pre túto súťaž - v polovici apríla. V zahraničí sa uskutoční len jedna rally – a to poľský Rajd Rzeszowski v tradičnom augustovom termíne. Tri súťaže  – Rally Prešov, Rajd Rzeszowski a Rally Košice budú dvojetapové, čo znamená že do hodnotenia seriálu MSR budú započítané výsledky oboch súťažných dní samostatne.

13.4 - 14.04 Rally Prešov - MSR/2
25. - 26.05   Rally Tríbeč - MSR/1
29. - 30.06   Rally Lubeník - MSR/1
10. - 11.08   Rajd Rzeszowski - MSR/2
07. - 08.09   Rally Košice - MSR/2
05. - 06.10   Rally Rožňava - MSR/1
09. - 10.11   Rally Bratislava - MSR/1

Slovenský Rally Pohár 2012
Kalendár Slovenského Rally Pohára 2012 v podstate kopíruje ten „majstrovský“ s jediným rozdielom a to, že miesto poľskej rally v nej zaujíma nové podujatie v Poprade. To znamená, že v štvrtom roku svojej existencie budú mať účastníci SRP možnosť zúčastniť sa na siedmych podujatiach, z ktorých dve (Rally Prešov a Rally Košice) budú dvojetapové.

13.4 - 14.04 Rally Prešov - SRP/2
25. - 26.05   Rally Tríbeč - SRP/1
29. - 30.06   Rally Lubeník - SRP/1
27. - 28.07   Rally Tatry 2012 - SRP/1
07. - 08.09   Rally Košice - SRP/2
05. - 06.10   Rally Rožňava - SRP/1
09. - 10.11   Rally Bratislava - SRP/1

Kompletný kalendár s kontaktmi na organizátorov si môžete stiahnuť s prílohy článku.

Prajeme všetkým účastníkom MSR i SRP a tiež všetkým organizátorom úspešnú sezónu 2012.

Rally komisia SAMŠpdf Kalendár MSR a SRP s kontaktmi na organizátorov

<< späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   rollyweb