Aktuality

Odišiel Anton Michalička ...

V nedeľu, 26. mája 2012 nás zastihla smutná správa. Po dlhšej chorobe zomrel Anton Michalička, čestný prezident SAMŠ.
Odišiel človek, ktorý sa celý život venoval motorizmu a automobilovému športu, výraznou mierou sa zaslúžil o vznik Slovenskej asociácie motoristického športu a dlhé roky stál na čele SAMŠ ako jej prezident.
Poznali sme ho všetci, ktorí sa tomuto športu venujeme už dlhšie. Bol pre nás prirodzenou autoritou. Zaujímal sa o naše problémy, rozumel im, snažil sa stále pomôcť a poradiť. Často sme ho stretávali na našich podujatiach, poznal všetkých „svojich“ organizátorov, rozhodcov a i väčšinu pretekárov. Vážil si a vedel oceniť prácu každého, kto pre motoristický šport niečo robil.
Do poslednej chvíle sa zaujímal o svoju obľúbenú rally. Aj z nemocničného lôžka sa informoval ako prebieha Rally Tríbeč, súťaž, pri zrode ktorej stál a ktorej bol v minulosti riaditeľom.

Všetkým, ktorí sme ho poznali bude chýbať pre svoj ľudský postoj a porozumenie s ktorým k nám pristupoval.

Úprimnú sústrasť všetkým najbližším

Česť jeho pamiatke


Gabriela Szczeczinová
Rally komisia SAMŠ

<< späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   rollyweb