Aktuality

40. Rally Košice

Jubilejné 40. RALLY  KOŠICE trochu inak

Iba prednedávnom skončili pre členov Auto klubu Košice preteky automobilov do vrchu Moris Cup Jahodná 2014 a už pomaly finišujú na organizovaní jubilejného 40. ročníka automobilovej súťaže RALLY KOŠICE.

Diváci na súťažiach rally si chodia pozrieť pekné prejazdy rally vozidiel, sledujú súťaženie posádok, ich boj s časom ale i zaujímavú a profesionálnu prácu mechanikov či bezpečnostné zabezpečenie trate. Nemajú ale možnosť vidieť a nevedia, čo tomu, aby sa posádky z domova a zo zahraničia postavili na štart predchádza. Preto sa pri príležitosti 40. RALLY KOŠICE pokúsime pozrieť pod pokrievku a prípravu súťaže rally trochu priblížiť.

Príprava rally v podmienkach nášho klubu začína niekedy v októbri, novembri, keď sa skončil predchádzajúci ročník a viacerí členovia organizačného výboru prehlasujú, že to bol ich posledný ročník, že nemajú chuť a síl ďalej pokračovať. Tento stav trvá mesiac, dva a potom nám začína niečo chýbať.   

Keď sa presvedčíme, že do toho ideme, tak sa vynára druhá, najzávažnejšia otázka – z čoho to urobíme, ako sa bude súťaž financovať. Pri pohľade na množstvo divákov pri trati jednotlivých súťaží ma často napadá paradox, ktorý u nás vládne. Veľký záujem divákov a nezáujem alebo minimálny záujem reklamných partnerov alebo sponzorov. Dovolím si povedať, že na našich súťažiach máme viac divákov, ako mnoho prvoligových futbalových klubov za celý rok, ale pre reklamných partnerov nie je rally reklamne zaujímavé. Preto je finančné zabezpečenie podujatia základom pre to, aby sme vôbec začali pracovať. Pre jednoduchú predstavu na organizovanie dvojdňovej rally so 150 km rýchlostných skúšok za prísneho šetrenia a minimálneho vyplácania náhrad pre organizátorov a traťových komisárov je potrebných 55 – 60 tisíc Eur. Asi tretinu organizátor vyberie na prihlasovacích vkladoch, zvyšok si musí zohnať sám. V dnešnej dobe každý organizátor, ktorý dokáže zorganizovať rally si zaslúži uznanie. A ešte väčšie uznanie patrí tým reklamným partnerom, ktorý tento pekný šport podporujú.

V našom autoklube máme výhodu ale aj nevýhodu v tom, že prípravu súťaže zabezpečuje stály a  skúsený team, v ktorom sú už roky vžité postupy. Pretože mať dostatok ľudí znalých veci je druhým predpokladom pre úspešné organizovanie rally. Jednoducho povedané, každí vie, čo bude robiť, čo ho čaká. A v čom je tá nevýhoda? Keď človek viac rokov robí to isté, tak sklzne do stereotypu, jeden produkt je podobný tomu predošlému. Máme snahu prilákať mladších ľudí do nášho organizačného výboru, čiastočne sa nám to aj darí, ale určite to nie je dostatočné. Málo myslíme na budúcnosť našej rally.

Ak príjmeme rozhodnutie, že ideme aj v danom roku do toho, predpokladáme finančné zabezpečenie, máme odsúhlasenú organizačnú schému s menami rozhodujúcich činovníkov, nastupuje pred nás otázka zaradenia našej súťaže. Do konca októbra musíme rally prihlásiť a zaplatiť prihlasovací poplatok pre zaradenie do seriálu Majstrovstiev Slovenska a Slovenského rally pohára. Zaradenie do iných seriálov – napr. seriálov iných štátov - si dojednávajú organizátori samostatne. Pri rozhodnutí inej asociácie o zaradení našej súťaže do ich seriálu rozhoduje hlavne dobré meno organizátora, istota usporiadania, garancia dodržiavania predpisov, vyhovujúca infraštruktúra – ubytovacie a stravovacie kapacity, jazykové znalosti a podobne. Nezanedbateľnú úlohu hrajú aj osobné kontakty, športová diplomacia a niekedy (ako v roku 2012 pri 38. Rally Košice) aj kúsok šťastia. Začiatkom roka vychádza Ročenka SAMŠ a rozhodnutia iných asociácii o ich šampionátoch a vieme, že 40. RALLY KOŠICE budeme započítavať do FIA majstrovstiev Zóny strednej Európy (CEZ), Majstrovstiev Maďarska (ORB), Majstrovstiev Slovenska (MSR) a Slovenského rally pohára (SRP). Predpokladáme účasť asi 30 posádok z Maďarska, 40 posádok do MSR a 30 posádok do SRP. To je 100 posádok, na čo nám priepustnosť trate, priestory servisu a UP postačujú. Všetko sa javí OK, vo februári organizujeme prvé stretnutie s maďarskou komisiou. Tu sa dozvedáme jobovú správu – rozhodnutie o zaradení do ORB znamená povinnosť organizátora usporiadať aj maďarskú Rallye2 čo je obdoba SRP. To je navyše približne 30 posádok a sme zase na začiatku. Kde to všetko umiestnime? Priestory servisu sú malé, priepustnosť trate budeme musieť stavať na 3 hodiny, atď. Organizačný výbor si uvedomoval, že sa to dá zvládnuť, ale práce a usporiadateľov bude treba podstatne viac. Po dlhších jednaniach sme súhlasili. Rallye2 bude súčasťou súťaže, veď je jubilejný 40. ročník našej rally!

Ďalším krokom v pri príprave súťaže je výber trate. Ale to až nabudúce.


Peter Szczeczina


<< späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   rollyweb