Aktuality

Dobrá správa pre priateľov historických vozidiel

Pred rokom mali fanúšikovia historických vozidiel možnosť vidieť v súťažnom nasadení viaceré automobilové skvosty, ktoré sa zúčastnili maratónskej rally 5. Peking – Paríž 2013. Vyše 12 000 kilometrov dlhá trať prechádzala dva dni cez územie Slovenska, pričom účastníci absolvovali u nás 6 meraných úsekov – Herľany, Uhornú, Peklo, Očovú, Štiavnické vrchy a Slovakia ring. Pre divákov bol nezabudnuteľný, hoci výdatne pokropený dažďom,  príchod do cieľa etapy v Košiciach na Hlavnej ulici.

V čase vrcholiacich príprav na jubilejný 40. ročník Rally Košice členov Auto klubu Košice navštívil Kim Bannister, jeden z hlavných organizátorov tejto súťaže.  Cieľom jeho návštevy bolo poďakovanie za výbornú prípravu slovenskej časti maratónskej rally v roku 2013. Oveľa väčšiu radosť nám však spôsobilo jeho oznámenie, že maratónska rally 6. Peking – Paríž 2016 sa opäť uskutoční a to v dňoch 12. júna – 17. Júla 2016. Auto klubu Košice ponúkol organizačné zabezpečenie prechodu maratónskej rally cez územie Poľska, Slovenska a Maďarska.

Pri spoločnom jednaní boli prediskutované možné varianty trasy na našom území. Vzhľadom na situáciu na Ukrajine nie je zatiaľ jasné, či konvoj historikov použije trasu cez Ukrajinu ako v roku 2013 alebo prejde Bieloruskom. V tom prípade by na Slovensko prišiel z poľského Lublinu a pravdepodobne by použil na meraný úsek niektorú z Rzeszowských rýchlostných skúšok.
Deň 8. júla si už teraz môžu priatelia automobilového športu poznačiť v kalendári, pretože vtedy prídu účastníci rally na Slovensko a predpokladáme, že absolvujú rýchlostné skúšky Zamutov a Ružín. Podvečer ich zase privítame na Hlavnej ulici v Košiciach.
V nasledujúci deň 9. júla 2016 by mali na nich čakať úseky Regeta a Izra a cez Skároš by mali opustiť naše územie smerom do Maďarska. Pri Miškolci pravdepodobne prejdú traťou známej rýchlostnej skúšky Bukkszentkereszt  a pred cieľom v Budapešti ešte Hungaroring.
Po 2 dňoch odpočinku v Budapešti by si mali tieto veterány pohrať so záludnosťami veszprémskych šotolinových erziet a potom budú pokračovať do Mariboru v Slovinsku.

Navrhnuté trate na našom území sme s Kimom Bannisterom spoločne prešli, pričom sme v aute často počuli „ fantastic“, lebo výberom navrhnutých tratí bol veľmi spokojný. Dozvedeli sme sa tiež aj niekoľko zaujímavosti z organizovania takejto rally. Už dnes, dva roky pred súťažou je prihlásených 130 posádok, pričom štartovné na túto súťaž je naozaj vysoké. Predpokladajú, že ešte dostanú 100 ďalších prihlášok, pričom môžu prijať maximálne 120 vozidiel. Keď sme sa pýtali na systém výberu, dozvedeli sme sa, že pravdepodobne prednosť dostanú vozidlá kategórie „vintage“, čo v minulom roku boli vozidlá vyrobené do roku 1949.

Čo dodať na záver. Je pre nás veľkou cťou, že sa budeme môcť priamo podieľať na organizovaní takéhoto významného svetového motoristického podujatia. Priatelia motorizmu na východnom Slovensku budú mať opäť jedinečnú možnosť vidieť historické vozidlá nie v statickej pozícii, ale v skutočnom pretekárskom nasadení. Pri pomyslení na ich dátum výroby sú to stále neskutočné zážitky.  

Auto Klub košice


<< späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   rollyweb