Aktuality

Situácia v slovenskej rally

4. novembra 2006 sa v Rožňave uskutočnilo zhromaždenie disciplíny rally. Zvolal ho predseda Rally komisie SAMŠ Ing. Mikulovský v netradičnom jesennom termíne ako reakciu na problémy, ktoré sa v priebehu sezóny vyskytli v slovenskej rally. V svojej správe podrobne zhodnotil situáciu a zo zrušenia 4 podujatí rally vyvodil aj osobné dôsledky a abdikoval na svoju funkciu. Zároveň vyzval na odstúpenie aj ostatných členov RK SAMŠ.

Zhromaždenie sa v diskusii zaoberalo vzniknutou situáciou a v závere prijalo uznesenie, v ktorom odporučilo VV SAMŠ menovať nových členov Rally komisie (Szczeczinová, Podhájecký, Lučko, Palko, Majláth) a poverilo G. Szczeczinovú jednaním so SAMŠ o ďalších otázkách súvisiacich so zmenami, ktoré je potrebné v záujme lepšieho vývoja v rally docieliť.<< späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   rollyweb