Aktuality

Košické rally stretnutie

Vyše tridsať prítomných „rallystov“ a miestami hluk ako na štarte rýchlostnej skúšky :) charakterizovali atmosféru rally stretnutia, ktoré sa konalo v stredu, 26. augusta 2009 podvečer sa v Košiciach  na pozvanie Rally komisie SAMŠ. Téma nebola vopred stanovená ale účelom stretnutia bolo spoločne prediskutovať viaceré otázky, ktoré trápia obe strany v súvislosti s prebiehajúcou sezónou ale aj pripravovanou sezónou 2010.

 

Okrem jazdcov a zástupcov Rally komisie SAMŠ sa spoločného rally stretnutia zúčastnil pán Vladimír Bánoci, viceprezident SAMŠ, ďalej pán Miroslav Králik, zástupca spoločnosti Merit, ktorá na základe zmluvy so SAMŠ zabezpečuje v tohoročnej sezóne mediálnu propagáciu automobilového športu (pozri www.mediaracing.sk), viacerí zástupcovia organizátorov a súťažiacich.

 

Po pár minutovom pomalšom rozbehu sa diskusia naplno rozprúdila. Zapájali sa do nej skoro všetci prítomní až v takej miere, že chvíľami ju bolo ťažšie sledovať, lebo viacerí z prítomných chceli svoje názory, postrehy a námety vyjadriť súčasne. Celkovo však bola diskusia veľmi korektná, zaujímavá a atmosféra veľmi dobrá.

 

Postupne sa rozdiskutovali viaceré témy – prvou bola problematika klasifikácie pri tzv. „dvojpretekoch“. Toto otázkou sa už Rally komisia zaoberala a systém organizovania takéhoto neklasického podujatia bude upravený v predpise pre rok 2010 a bude vychádzať z princípu superrally.

 

Bohato diskutovanou témou bol aj kalendár MSR v rally 2010 a charakter jednotlivých, najmä domácich podujatí. Viacerí prítomní vyjadrili názor, že podujatia by mali byť úsporné, maximálne jednodňové organizované s tak zvoleným programom, aby bola celková doba súťaže čo najkratšia. Tento názor prítomných sa podstatne odlišoval od názoru, ktorí jazdci vyjadrili v ankete pripravenou Rally komisiou na sklonku minulého roku (na poslednej rally 2008), v ktorej si väčšina prítomných práve priala predĺženie celkovej dĺžky trate rýchlostných skúšok.

Čo sa týka zaradenia zahraničných podujatí do kalendára MSR je zaujímavé, že prítomným sa najviac páčila a radi by si aj na budúci rok zopakovali najťažšie a najnáročnejšie podujatie tohoročného šampionátu a to Rajd Rzeszowski.

 

Viacerí prítomní vyjadrili požiadavku upraviť klasifikáciu hodnotenia majstrovstva tak, aby zahraniční účastníci pri svojich jednorázových štartoch „nebrali body“. Toto nie je jednoduchá záležitosť, pretože pri nízkom počte slovenských posádok, sa musia organizátori snažiť o čo najširšie štartovné pole zo zahraničia. Rally komisia sa bude touto otázkou zaoberať a veríme, že riešenie sa nájde.

 

Zástupcovia „väčších“ teamov vyjadrili aj požiadavku, aby sa výška prihlasovacích vkladov neodvíjala od skupín a tried ako je to teraz v MSR (ale napríklad aj v maďarskom a poľskom šampionáte). Takéto rozhodnutie nie je ťažké prijať, je možné bez problémov stanoviť jednotnú „strednú“ výšku prihlasovacích vkladov avšak toto rozhodnutie bude mať určite negatívny vplyv na počet súťažiacich najmä zo skupiny F, historikov a ďalších z najnižších tried. Navyše títo súťažiaci sa v minulosti bránili jednotným prihlasovacím vkladom aj argumentmi napr. o vyššom počte voľných prejazdov, resp. tým, že sa menej dostávajú do médii a podobne.

 

Obhliadka trate a najmä nedodržiavanie predpisov pre ňu boli ďalšou bohato diskutovanou témou. Sme radi, že samotní súťažiaci veľmi dobre chápu túto problematiku a majú snahu o čo naprísnejšie dodržiavanie pravidiel. RK SAMŠ zavedie do predpisov 2010 pokyny pre organizátorov, týkajúce sa tohto problému.

 

Ďalej sa rozoberali otázky súvisiace s problematikou Slovenského rally pohára pre budúci rok, s priebehom tohoročnej IMPA Rally Bratislava či otázka zaradenia vozidiel A8 a WRC do budúcoročného šampionátu.

 

A hoci viaceré otázky sezóny 2010 ostávajú ešte otvorené - dve veci vyzerajú byť isté už teraz – prvá, že podobné stretnutie si zopakujeme koncom roka a druhá, že na prelome nového roka si opäť zorganizujeme recesistickú Rally Snehuliak 2 :)

 

V závere by sme radi poďakovali všetkým prítomným za účasť, aktívnu diskusiu a špeciálne Dodovi Molnárovi za „prichýlenie pod svoju strechu“ a občerstvenie, ktoré pre účastníkov stretnutia pripravil.

 

Gabriela Szczeczinová<< späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   rollyweb