Aktuality

Školenia, zasadnutie disciplíny rally, testovanie

Každoročné školenie jazdcov a organizátorov rally a automobilového slalomu spojené s testovaním súťažných vozidiel a zasadnutím disciplíny rally sa uskutoční v dňoch 27. –  28. februára 2010 v Rožňave. Prinášame vám informácie o všetkých týchto akciách, včítane ich programu, miest, kde sa uskutočnia a potrebných kontaktov.

 

Program:

sobota 27.2.2010:

09:00 – 16:00      Testovanie súťažných vozidiel    

09:00 – 17:00      Školenie nových žiadateľov o licencie      

13:00 – 19:00      Školenie organizátorov rally         

 

nedeľa, 28.2.2010:

08:00 – 08:30      Prezentácia, výdaj predpisov

08:30                     Zhromaždenie disciplíny rally

09:30 – 16:00      Školenie jazdcov a organizátorov rally a slalomu - podľa disciplín

 

Ďalšie informácie k jednotlivým akciám:

 

Testovanie súťažných vozidiel

Testovanie súťažných vozidiel sa uskutoční podľa pravidiel uvedených v Ročenke SAMŠ v priestoroch XM Autoracing service, Košická 52, Rožňava, kontakt: 0918 494 012.

 

Školenie nových žiadateľov o licencie

Podmienkou pre vydanie licencie jazdca rally pre nových žiadateľov (platí aj pre Slovenský Rally Pohár) je absolvovanie rozšíreného dvojdňového školenia. Prvá časť školenia sa uskutoční v sobotu 27.2 v Kultúrnom dome v Betliari a druhá časť v nedeľu 28.2. (Radnica Rožňava, Námestie baníkov) ako súčasť klasického školenia ostatných žiadateľov.

Za nového žiadateľa sa považuje každý, kto doteraz nevlastnil licenciu jazdca vydanú SAMŠ a taktiež bývalí držitelia, ktorým v uplynulých dvoch rokoch licencia nebola vydaná.

Okrem teoretických informácii o národných a medzinárodných športových a technických predpisoch budú súčasťou školenia pre nových žiadateľov aj informácie o praktických otázkach prípravy na súťaže, tvorby rozpisu.

Školenie nových žiadateľov o licenciu jazdca sa organizuje pre tých, ktorí do termínu konania školenia požiadali o vydanie národnej licencie jazdca rally, resp. požiadali o licenciu s obmedzením pre SRP. Prosíme všetkých žiadateľov, aby svoju účasť na školení potvrdili telefonicky (0903 608 341) alebo mailom na adresu rk@rallye.sk v termíne do 24.2.2010.

 

Školenie organizátorov rally

Školenie bude zamerané na prípravu podujatí, povolenia, dokumentáciu, zmeny v predpisoch a zaistenie bezpečnosti. Účasť je povinná pre žiadateľov o licenciu riaditeľa, tajomníka, ďalej pre predsedov organizačných výborov, vedúcich tratí a hlavných bezpečnostných komisárov.

Prvá časť školenia sa uskutoční v sobotu 27.2 popoludní v Kultúrnom dome v Betliari a druhá časť v nedeľu 28.2 po skončení zhromaždenia v Rožňave.  

 

Školenie organizátorov slalomu

Účasť na školení je povinná pre žiadateľov o licenciu riaditeľa, tajomníka, ďalej pre predsedov organizačných výborov, vedúcich tratí a hlavných bezpečnostných komisárov. Školenie sa uskutoční v nedeľu 28.2 po skončení zhromaždenia v Rožňave.  

 

Školenia vedúcich rýchlostných skúšok a ich zástupcov, bezpečnostných komisárov, traťových komisárov, jazdcov traťových vozidiel organizátora (S1, S2, nulové) sa uskutočnia postupne v priebehu sezóny pre jednotlivé skupiny organizátorov podľa regiónov.

 

Zhromaždenie disciplíny rally

Zhromaždenie disciplíny rally, na ktorom sa môžu zúčastniť všetci držitelia licencii jazdcov a organizátorov v disciplínach rally, CCR a slalom z roku 2009 sa uskutoční v nedeľu 28.2.2010 o 08:30 v zasadačke na Radnici v Rožňave na Námestí baníkov. Prezentácia účastníkov spojená s výdajom predpisov pre rok 2010 za začne o 08:00.

 

 

Gabriela Szczeczinová

Rally komisia SAMŠ<< späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   rollyweb