Aktuality

START AUTO RALLYE 2006

Prvým športovým podujatím, na ktorom sa organizačne podiela Auto klub Košice v sezóne 2006 bude v dňoch 30. marca – 2. apríla 2006 START AUTO RALLYE, ktorá je toho roku okrem majstrovstiev Maďarska v rally aj úvodným podujatím seriálu majstrovstiev Slovenskej republiky v rally.

Organizátorom podujatia je skúsený LAROCO MSC z Veszprému (organizátor známej šotolinovej Veszprém rally, populárnej Mikuláš rally, či podujatia cross country rally – Baja Hungary). Partnerom pre zabezpečenie slovenskej účasti je košický Auto klub.

Podrobné informácie o súťaži sú uvedené na oficiálnej stránke rally www.startautorallye.hu, kde sú všetky najdôležitejšie dokumenty zverejnené aj v slovenčine.

Centrom súťaže je maďarský Eger. Eger leží neďaleko slovenských hraníc - je to staré historické mesto, známe nielen kvalitným červeným vínom ale v posledných rokoch aj ako hostiteľ prvého kola maďarského majstrovstva v rally – športu, ktorý je v Maďarsku po futbale najpopulárnejší a najnavštevovanejší.

Program súťaže
Výdaj itinerárov začína v popoludňajších hodinách v sobotu 25. marca a obhliadka trate v nedeľu 26. marca o 8:00 a končí o 18:00 v stredu 29. marca.
Administratívne a technické preberanie je naplánované na štvrtok 30. marca v čase od 6:30 do 15:30. Po absolvovaní preberania sa všetky posádky povinne zúčastnia na povinnom shakedowne, ktorý končí o 18:00.
V piatok (31.3.) v čase od 9:00 do 11:00 musia súťažiaci umiestniť svoje vozidlá do UP. Štart prológu je o 13:00 a uskutoční sa v priestoroch letiska pri známych kúpeľoch Mezőkövesd. Prológ je naplánovaný ako okruhová rýchlostná skúška, pri ktorej posádky musia prejsť 2 kolá v celkovej dĺžke 5,3 km. Absolvovanie prológu všetkými súťažiacimi je povinné, ale jeho výsledky budú hodnotené a odmeňované cenami samostatne, nebudú započítané do záverečného hodnotenia rally. Štart do prológu bude v opačnom poradí štartových čísel.
Popoludní o 17:00 sa na hlavnom egerskom námestí v historickom jadre mesta na Dobó tér uskutoční slávnostný štart súťaže. Slávnostné štarty rally u našich južných susedov sú skutočne slávnostnou udalosťou, na ktorej sú stále prítomné davy divákov a veľký počet médii.
Štart 1. etapy sa uskutoční v sobotu (1.4.) o 9:00 a cieľ je naplánovaný na 20:58. V nedeľu (2.4.) pokračuje 2. etapa štartom o 7:00 a na cieľovej rampe na Dobó tér sa očakáva príjazd prvej posádky o 14:35. Súčasne budú na cieľovej rampe odovzdané ceny víťazným posádkam.

Prípustné vozidlá
Okrem vozidiel, ktoré vyhovujú Prílohe J FIA MŠP, sa maďarského majstrovstva zúčastňujú aj vozidlá skupiny H (teda vozidlá s prešlou homologáciou) a novinkou sezóny 2006 je zaradenie týchto vozidiel aj do slovenského majstrovstva, musia však zodpovedať národným technickým predpisom uvedeným v Ročenke SAMŠ.

Trať
Celková dĺžka trate je 735 km, z čoho 167,9 km tvoria rýchlostné skúšky – celkovo 18 RS rozdelených do 8 sekcií. Povrch všetkých rýchlostných skúšok je asfaltový.
Riaditeľstvo súťaže bude umiestnené v centre mesta Eger v hoteli Eger ale veľká časť diania rally sa sústredí na letisko pri kúpeľoch Mezőkövesd. Tu sa uskutoční piatkový prológ, bude tu umiestnené servisné parkovisko a letisko bude miestom aj okruhovej RS, ktorá sa pôjde päťkrát.

Hoci je obhliadka trate naplánovaná na štyri dni v skutočnosti stačia na obhliadku 1 – 2 dni. Posádky musia „napísať“ len 6 tratí rýchlostných skúšok s celkovou dĺžkou 60 km, pričom vzdialenosti medzi jednotlivými RS nie sú veľké.

<< späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   rollyweb