Predpisy

pdf Športové predpisy pre FIA regionálne majstrovstvá v rally 2015

pdf Nominačný zoznam jazdcov rally 2015 po školení

pdf Ročenka SAMŠ 2015 komplet

pdf Ročenka SAMŠ 2015 - CEZ predpisy

pdf Ročenka SAMŠ 2015 - systém MSR v rally, MSR RHA, SRP, Rally Legend

pdf Ročenka SAMŠ 2015 - NTP - skupina F

pdf Ročenka SAMŠ 2015 - NTP - skupina P

pdf Info pre začínajúcicg jazdcov - desatoro nováčika

pdf Bezpečnostný manuál pre rally vydaný FAS AČR 2013ina F a P

pdf FIA MŠP 2014 - Medzinárodný športový poriadok

pdf FIA MŠP 2015 - Príloha H

pdf FIA MŠP 2015 - Príloha L

pdf FIA MŠP 2015 - Príloha J - článok 251 (klasifikácie a definície)

pdf FIA MŠP 2015 - Príloha J - článok 252 (všob predpisy sk. A a N)

pdf FIA MŠP 2015 - Príloha J, článok 253 Bezpečnostná výbava

pdf FIA MŠP 2013 !!! - Príloha J, článok 254 A (vozidlá Super 2000)

pdf FIA MŠP 2015 - Príloha J, článok 254 (skupina N)

pdf FIA MŠP 2015 - Príloha J, článok 255 (skupina A)

pdf FIA MŠP 2015 - Príloha J, článok 255A (vozidlá Super 2000 - WRC)

pdf FIA MŠP 2015 - Príloha J, článok 256 (vozidlá RGT)

pdf FIA MŠP 2015 - Príloha J, článok 261 (vozidlá R5)

pdf FIA MŠP 2015 - Príloha J, článok 260 (skupina R)

pdf FIA MŠP 2015 - Príloha J, článok 260D (R3T a R3D)

Na tomto mieste sú k dispozícii na stiahnutie predpisy pre disciplíny rally. Predpisy pre preteky do vrchu sú k dispozícii na podstránke venovanej Moris Cup Jahodná.
Jedná sa o preklady predpisov Medzinárodnej automobilovej federácie FIA a taktiež národné predpisy schválené SAMŠ - Slovenskou asociáciou motoristického športu.
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   rollyweb