Aktuality
Pokyny pre súťažiacich

Systém prihlasovania sa na súťaž a systém preberaní v poľskom šampionáte ma viaceré odlišnosti od slovenského. Pre lepšie zorientovanie sa prinášame pre účastníkov Rajdu Rzeszowského tieto pokyny a vysvetlenia.

 

Prihlasovanie sa

Okrem zaslania kompletne (!) vyplnenej prihlášky (mailom, faxom) je potrebné organizátorovi doručiť aj originál prihlášky s podpismi súťažiaceho a posádky a doklad o úhrade prihlasovacieho vkladu v termíne do uzávierky prihlášok dňa 26.07.2009 (nedeľa).

Novinkou je požiadavka na zaslanie 2 sád farebných fotografii jazdca a spolujazdca, ktoré musia byť doručené organizátorovi v termíne do 31.07.2009. 

 

Obhliadka trate

Pri výdaji itinerárov obdržia súťažiaci tieto dokumenty:

a) kartu na obhliadku trate (jazdný výkaz) a kartu penalizácii - posádky musia predložiť obe karty pri obhliadke na štarte a v STOP každej RS. Karta penalizácii, bude platná aj počas rally. Akákoľvek posádka, ktorá poruší poľské dopravné predpisy počas rally bude potrestaná nielen Políciou ale aj rozhodnutím športových komisárov.

b) kartu na administratívne a technické preberanie – tieto karty spoločne s kartou bezpečnostného vybavenia vozidla sú zverejnené aj na slovenskej webstránke v sekcii Dokumenty a súťažiaci si ich môžu vopred doma vyplniť, aby ich pripravené mohli prezentovať na administratívnom a technickom preberaní.

c) karta na shakedown (jazdný výkaz).

 

Identifikačná karta

Identifikačná karta doplnená fotografiami posádky musí byť umiestnená v súťažnom vozidle tak, aby bola v priebehu rally viditeľná cez zadné pravé okno vozidla. Súťažiaci si ju môžu stiahnuť z webstránky a pripraviť vopred. Ale pozor! Až po zverejnení oficiálneho zoznamu prihlásených, lebo na karte treba uviesť správne štartové číslo. Karty je treba vytlačiť obojstranne.

 

Servis a priestory v servisnom parkovisku

Priestor v servisnom parkovisku závisí od výšky vkladu (45 m2; 55 m2; 65 m2;). V prípade, že posádka potrebuje dodatočný priestor v servisnom parkovisku, je potrebné oň písomne požiadať na sekretariáte súťaže (na tlačive zverejnenom na www.rallye.sk) do 04.08.2009.

 

V prípade že dve alebo viac posádok využíva spoločné servisné vozidlo, resp. spoločných mechanikov a požaduje miesto v servisnom parkovisku vedľa seba musí túto skutočnosť oznámiť organizátorovi na formulári, ktorý je tiež na www.rallye.sk v sekcii dokumenty.

 

Vstup vozidiel do servisu: Oficiálne servisné vozidlá s tabuľkou budú mať povolený vstup do 30 minút (!) pred plánovaným vjazdom prvej posádky do servisného parkoviska (vjazd z ulice Podpromie).

Iba jedno servisné vozidlo (!) na 1 rally posádku môže byť umiestnené v servisnom parkovisku.

 

Informácie k shakedownu

Shakedownu sa môžu zúčastniť všetky zúčastnené posádky a to bez poplatku. Účasť na shakedowne pre jazdcov s prioritou je povinná.

 

Tešíme sa na stretnutie v Rseszow

 

AK Košice<< späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2009   flag eu  made in europe - rollyweb.sk