Aktuality
Záver sezóny bude opäť v Košiciach

34. RALLY KOŠICE

Termín konania: 10. – 11. 10. 2008

Z histórie súťaže
Prvý ročník súťaže, ktorú organizoval Automotoklub VSŽ Košice sa uskutočnil už v roku 1971. Celková dĺžka trate bol len 145 km a súťaž mala jednu rýchlostnú skúšku. V rokoch 1976 až 1999 niesla súťaž názov Rallye VSŽ na počesť najväčšieho reklamného partnera – hutníckeho závodu VSŽ Košice.
Od roku 2000 sa vrátila k pôvodnému názvu Rally Košice a došlo aj k zmene názvu organizátora – z AMK VSŽ na Auto klub Košice .

Prvé ročníky rally boli len oblastnou súťažou ale od roku 1977 sa rally započítavala do majstrovstiev Slovenska a od roku 1982 o majstrovstiev ČSSR. V rokoch 1986 ‐ 1989 bola košická rally súčasťou Federálneho majstrovstva Československej republiky. V rokoch 1989 ‐ 1994 sa súťaž neuskutočnila.
Po obnove v roku 1994 začal prudký rozvoj Rally Košice. Už v roku 1995 bola kandidátskou súťažou FIA Majstrovstiev Európy. V roku 1996 sa úsilie organizátorov zavŕšilo a rally získala štatút súťaže zaradenej do seriálu FIA Majstrovstiev Európy s koeicientom 2.
V rokoch 1996, 1997 a 1998 boli Rally Košice zaradené aj do seriálu Majstrovstiev Maďarskej republiky, v roku 1998 aj do Medzinárodných majstrovstiev Českej republiky. Od roku 1999 do 2004 bola súťaž
zaradená do seriálu FIA Majstrovstiev Európy resp. FIA Európskeho pohára s koeficientom 2. V roku 2005 do FIA CEZ Trophy a Agip Majstrovstiev Maďarskej republiky v rally.

Organizátor:Organizátorom súťaže je Auto Klub Košice.
Zaradenie súťažeSúťaž je už tradične zaradená do FIA CEZ Trophy 2008 a do seriálu TEMPUS BECEP RALLY 2008 - majstrovstvá Slovenska
Umiestnenie súťaže Riaditeľstvo súťaže, servisné parkovisko a taktiež uzavreté parkovisko súťažných vozidiel budú podobne ako v uplynulých troch rokoch umiestnené v aeáli Tempus a jeho okolí na Rastislavovej ulici v Košiciach.


Trať súťaže
Celková dĺžka pripravovanej trate rýchlostných skúšok bude vyše 130 kilometrov. Organizátori plánujú postaviť trať vychádzajúc z osvedčených, športovo náročných rýchlostných skúšok, ktoré sa v okolí mesta nachádzajú vo väčšom počte. Divácky zaujímavá okruhová rýchlostná skúška bude zorganizovaná na území mesta Košice. Podobne ako po minulé roky, organizátor očakáva, že na zaujímavé súboji na jej trati sa príde pozrieť veľkí počet skalných fanúšikov ale I ďalších záujemcov o motoristický šport.

Program súťaže
Súťaž začne administratívnym a technickým preberaním v piatok 10. októbra 2008 v dopoludňajších hodinách. Popoludní sa uskutoční slávnostný štart spojený s predstavením posádok, za ktorým bude
nasledovať kratšia prvá etapa súťaže. V sobotu 11. októbra 2008 posádky absolvujú dlhšiu a náročnejšiu časť súťaže, ktorá bude ukončená v popoludňajších hodinách odovzdaním pohárov pre víťazov na cieľovej rampe v priestoroch spoločnosti Tempu v Košiciach.<< späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   flag eu  made in europe - rollyweb.sk