Aktuality

2. Ruskovský slalom

Auto klub Košice v spolupráci s Obecným športovým klubom v Ruskove organizuje dňa 1.septembra 2006 2. ročník automobilovej súťaže Ruskovský slalom. Všetci záujemcovia o automobilový šport, ktorí majú chuť vyskúšať si svoje jazdecké schopnosti, nezávisle od toho, či sú amatéri alebo sú držiteľmi licencie SAMŠ sú srdečne na tejto akcii nášho autoklubu vítaní.

Súťaž je zaradená do Majstrovstiev Slovenskej republiky v automobilovom slalome.

Program:
prezentácia súťažiacich: 08:00 – 9:30, Obecný úrad Ruskov
štart 1. slalomovej skúšky: 11:00, Ruskov, Slančická cesta

Charakteristika súťaže:
Automobilový slalom je rýchlostná súťaž, ktorá sa uskutočňuje na trati s pevným povrchom, pričom sa pomocou umelých zábran mení smer jazdy, čím sa znižuje rýchlosť.

Účastníci súťaže musia absolvovať 2 slalomové skúšky, počas ktorých sa vo vozidle môže nachádzať iba jedna osoba. Organizátor môže povoliť štart dvoch pretekárov striedajúcich sa v jednom vozidle. Počas slalomu musia jazdci používať ochranné prilby. Prilby pre amatérov bude mať organizátor k dispozícii. Amatéri sa môžu zúčastniť súťaže so sériovým vozidlom bez akýchkoľvek úprav (resp. s tuningovými úpravami) v technickom stave podľa veľkého technického preukazu (osvedčenia o evidencii), ktorý je potrebné predložiť pri preberaní.

Bližšie informácie v Auto klube Košice alebo telefonicky na čísle: 0905 441 341

<< späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   rollyweb