Aktuality

Pozvánka na školenie jazdcov a organizátorov a zhromaždenie disciplíny rally

Pozývame Vás na školenie jazdcov a organizátorov rally, ktoré sa uskutoční v Betliari v dňoch 3. –  4. marca 2012 s nasledovným programom:

sobota 3.3.2012 – Reštaurácia, Polomská ulica, Betliar:
08:30 – 09:00 Prezentácia, výdaj predpisov
09:00 – 17:00 Rozšírené školenie nových žiadateľov o licenciu jazdca rally  
13:30 – 19:30 Školenie organizátorov rally 

nedeľa, 4.3.2012 – Kultúrny dom, Betliar
08:00 – 08:30 Prezentácia, výdaj predpisov
08:30  Zhromaždenie disciplíny rally
09:30 – 17:00   Školenie jazdcov rally

Informácie k účasti na jednotlivých školeniach:

Rozšírené školenie nových žiadateľov o licenciu jazdca rally - sobota 3.3.2012
Rozšírené teoretické školenie je povinné pre všetkých jazdcov, ktorí žiadajú o celoročnú licenciu prvýkrát. Majú sa ho tiež zúčastniť jazdci a spolujazdci, ktorí sa ho v predošlých ročníkoch nezúčastnili lebo žiadali o licenciu v priebehu sezóny na základe individuálneho školenia a zároveň doteraz absolvovali menej ako tri rally zaradené do kalendára SAMŠ.
Zoznam týchto jazdcov bude v najbližších dňoch zverejnený na stránke www.rallyportal.sk. V prípade nejasností môžete sa informovať prostredníctvom kontaktov uvedených v tejto pozvánke.
Záujemcovia o účasť na rozšírenom školení musia podať žiadosť o licenciu jazdca pre rok 2012 na sekretariát SAMŠ a zároveň sa prihlásiť na školenie (do 24.2.2012) buď telefonicky na čísle 0917 671 777 alebo mailom na adrese rk@rallye.sk.
Ako sme už informovali, od sezóny 2012 musia byť všetci účastníci SRP držiteľmi celoročnej licencie jazdca.

Odporúčame všetkým účastníkom školenia nových žiadateľov o licenciu, aby si vopred prezreli predpisy pre sezónu 2012 – Športové predpisy pre rally, Ročenku SAMŠ a príslušné technické predpisy. Všetky sú zverejnené na webstránkach www.rallyportal.sk a www.rallye.sk.

Školenie žiadateľov o licenciu jazdca rally - nedeľa, 4.3.2012
Povinnosť zúčastniť sa na tomto školení majú všetci jazdci, ktorí požiadali o licenciu jazdca SAMŠ pre rok 2012 a prajú si byť zapísaní v nominačnom zozname jazdcov rally, čo ich bude oprávňovať na štart na podujatiach rally zapísaných do kalendára SAMŠ 2012.

Školenie organizátorov rally - sobota 3.3.2012
Účasť na tomto školení je povinná pre všetkých organizátorov podujatí rally MSR a SRP zapísaných do kalendára SAMŠ. Odporúčame, aby sa na školení zúčastnili predsedovia organizačných výborov, riaditelia, tajomníci, hlavní bezpečnostní komisári (vedúci trate). Zoznam účastníkov za každého organizátora prosíme zaslať do 24.2.2012 na adresu rk@rallye.sk.

Zhromaždenie disciplíny rally - nedeľa, 4.3.2012
Právo na účasť majú všetci účastníci MSR a SRP (jazdci i organizátori), právo hlasovať majú všetci, ktorí vlastnili celoročnú licenciu SAMŠ vydanú pre rok 2011.

V prípade, že sa žiadateľ o licenciu nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť školenia, môže požiadať o individuálne školenie za podmienok uvedených v Ročenke SAMŠ.

Gabriela Szczeczinová
Rally komisia SAMŠ<< späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   rollyweb