Aktuality

Situácia v slovenskej rally 2

Dňa 19. decembra sa v Nitre uskutočnilo zasadnutie Výkonného výboru SAMŠ. VV vymenoval nových členov Rallye komisie SAMŠ - Gabriela Szczeczinová, Gustáv Podhájecký, Peter Lučko, Vladimír Palko, Miroslav Račák, Miroslav Majláth. Zároveň rozhodol, že členmi RK zostávajú aj dvaja bývalí členovia - Peter Novosad a Juraj Ulrich.

VV sa v ďalšom zaoberal kalendárom  podujatí SAMŠ pre rok 2007, otázkami navrhovaných zmien predpisov do Ročenky SAMŠ 2007 a v závere rozpočtom SAMŠ.<< späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   rollyweb